Aktualności

Księga Przychodów i Rozchodów

Z doświadczenia wiem, że przy założeniu działalności gospodarczej największy problem Klienci mają z wyborem formy opodatkowania. Jaką prowadzić ewidencję? I na jaki podatek się zdecydować?

Mamy trzy możliwości:

  1. Księga Przychodów i Rozchodów (tzw. zasady ogólne)
  2. Ryczałt
  3. Karta Podatkowa

Księga Przychodów i Rozchodów – kto może wybrać?

Osoba fizyczna czyli każdy z nas pod warunkiem, że założy działalność gospodarczą, spólkę cywilną, spółkę jawną lub spółkę partnerską. Nie może przy tym przekroczyć 1,2 mln euro przychodu za rok podatkowy.

Wysokość podatku.

Progresywny podatek dochodowy 18% i 32% (I i II próg w zależności od osiągniętego dochodu) lub podatek liniowy 19%.

Obowiązki?

Ujmowanie przychodów i kosztów w Księdze Przychodów i Rozchodów w formie papierowej lub przy użyciu systemu księgowego. Używanie programu komputerowego nie zwalnia z obowiązku wydrukowania ewidencji. Każdy dokument księgowy powinien być kolejno numerowany zgodnie z pozycją w KPiR.

O ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej w następnym wpisie. Jeśli masz pytania lub wątpliwości skontaktuj się z nami.

Biuro Rachunkowe In Plus Tax