Aktualności

Karta podatkowa

Karta podatkowa to jedna z trzech możliwych metod uproszczonej księgowości, którą może wybrać podatnik. Polega na złożeniu do urzędu skarbowego wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT 16) przynajmniej na dzień przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Dla przedsiębiorcy już prowadzącego firmę zmiana metody na kartę podatkową możliwa jest do 20 stycznia. Urząd skarbowy wydaje decyzję o spełnieniu warunków oraz o wysokość miesięcznej stawki podatku.

Jaka jest stawka podatku?

Ustalana przez Ministra Finansów w drodze obwieszczenia. Zależy od rodzaju prowadzonej działalności, liczby pracowników oraz liczby mieszkańców w mieście w którym jest prowadzona działalność gospodarczą.

Od podatku można odliczać składkę zdrowotną (7,75%) – należy złożyć PIT16A

Podatek należy wpłacać do 7 dnia każdego miesiąca z wyjątkiem zaliczki za grudzień płatnej do 28 grudnia.

Kto może skorzystać z karty podatkowej?

Należy spełnić warunki o których mowa w art 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 1. Złożyć wniosek PIT16
 2. Zgłosić prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli.
 3. Nie korzystać z usług nie zatrudnionych u siebie na podstawie umowy o pracę oraz innych firm z wyjątkiem usług specjalistycznych.
 4. Nie prowadzić, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 5. Małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie
 6. Nie wytwarzać wyrobów objętych podatkiem akcyzowym.
 7. Działalność gospodarcza nie jest prowadzona poza terytorium RP

Art. 23 ustawy precyzuje typy działalności oraz na jakich warunkach mogą skorzystać z karty podatkowej. Może to być m.in. działalność usługowa, wytwórczo -usługową, wolny zawód,

Jakie są obowiązki?

 1. Prowadzenia ewidencji zatrudnionych
 2. Pobieranie podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń
 3. Sporządzanie PIT4R, PIT11, deklaracji ZUS,
 4. Terminowe opłacanie podatku.

Plusem opodatkowania kartą podatkową aą niewątpliwie zminimalizowane formalności, porównując z pozostałymi formami uproszczonej księgowości. Jednak podobnie jak przy ryczałcie ewidencjonowanym, co miesiąc należy opłacać zaliczkę na podatek.

Wybór najlepszej formy prowadzonej księgowości jest trudny. Dlatego najlepiej skorzystać z porady biura rachunkowego.

Biuro Rachunkowe Poznań In Plus Tax doradzi, jaka forma opodatkowania będzie dla Ciebie najlepsza. Skontaktuj się z nami.