Aktualności

Samochód w firmie

Częstym problemem z jakim spotyka się właściciel firmy jest rozliczanie samochodu w działalności gospodarczej. Wydatki związane z użytkowaniem auta mogą być kosztem uzyskania przychodu. Problemem jest tylko „status” samochodu w działalności gospodarczej.

Istnieją dwa sposoby rozliczania kosztów związanych z samochodem zgodne z ustawą.

Prywatny samochód – na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu czyli tzw. „kilometrówka”

Samochód prywatny lub wynajęty nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Inaczej mówiąc, taki samochód który częściowo jest wykorzystywany prywatnie a częściowo w firmie. Aby poniesione wydatki mogły być zaliczone do koszty uzyskania przychodów, przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencje przebiegu pojazdu. Ewidencja określa ilość przebytych kilometrów, trasę, cel, datę, dane pojazdu, dane właściciela oraz stawkę za kilometr dla samochodu osobowego:

  • 0,8385 zł przy pojemności silnika powyżej 900 cm3 lub
  • 0,5214 zł przy pojemności silnika do 900 cm3

Na podstawie przejechanej liczby kilometrów należy określić limit kosztów. Liczbę km mnoży się ze stawką 0,8385 lub 0,5214. Iloczyn wyznacza górną granicę do jakiej możemy ująć koszty.

Samochód w leasingu lub jako środek trwały

Środek trwały to majątek użytkowany w prowadzonej działalności. Aby mógł być wprowadzony do ewidencji środków trwałych powinien:

  • być własnością lub współwłasnością podatnika,
  • kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia,
  • przewidywany okres użytkowania przynajmniej rok.

Wartość środka trwałego stanowi cena nabycia, która podlega comiesięcznej lub w pewnych wyjątkach jednorazowej amortyzacji.

Bardzo popularną formą stał się leasing operacyjny. Poniesione koszty związane z zawarciem umowy leasingu czyli tzw. czynsze inicjalne czy też późniejsze raty leasingowe oraz wydatki eksploatacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów. Wraz z końcem umowy podatnik ma możliwość wykupienia samochodu i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych.

Nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (chyba, że chcemy uzyskać 100% odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym)

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami.

Biuro Rachunkowe Poznań, In Plus Tax Sp. z o.o.