Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona składka się z trzech podstawowych form:

 1. Księga Przychodów i Rozchodów
 2. Ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych
 3. Karta Podatkowa

Oferta prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów:

 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów (KPiR)
 • dokonywanie zapisów w ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji VAT, VAT UE oraz dostarczanie do urzędu skarbowego w formie elektronicznej
 • sporządzanie oraz dostarczanie deklaracji do ZUS w formie elektronicznej
 • informowanie klienta o zobowiązaniach podatkowych

Oferta prowadzenie Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych:

 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • prowadzenie zapisów w ewidencji VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT, VAT UE oraz dostarczanie do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej
 • kalkulacje podatkowe
 • sporządzanie zeznania rocznego oraz dostarczenie do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie oraz dostarczanie deklaracji do ZUS w formie elektronicznej
 • informowanie klienta o zobowiązaniach podatkowych

Oferta prowadzenia Karty Podatkowej:

 • sporządzanie deklaracji PIT16A
 • prowadzenie ewidencji pracowników
 • prowadzenie zapisów w ewidencji VAT
 • sporządzanie oraz dostarczanie deklaracjiVAT7 do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej
In_Plus_Tax_ksiegowosc_uproszczona_1140px