Kadry i płace

Kadry i Płace to dział naszego Biura Rachunkowego, który zajmuje się rozliczaniem wynagrodzeń Twoich pracowników (umowy o pracę) i zleceniobiorców (umowy zlecenie, umowy o dzieło).

Co robimy w ramach działu Kadr i Płac?

  • przygotowujemy dokumenty dotyczące nawiązania umowy o pracę
  • przygotowujemy dokumenty dotyczące rozwiązania umowy o pracę
  • prowadzimy akta osobowe Twojego pracownika
  • obsługujemy zatrudnienie osób w ramach umowy zlecenie, umowy o dzieło
  • sporządzamy listy płac
  • sporządzamy RMUA (informacje o składkach zus dla pracownika)
  • sporządzamy i wysyłamy elektronicznie deklaracje do ZUS
  • sporządzamy comiesięczną informację o zaliczkach na podatek dochodowy
  • sporządzamy i wysyłamy elektronicznie deklaracje roczne PIT4R (informacja o podatkach)
  • sporządzamy i wysyłamy elektronicznie roczną informację o dochodach pracownika PIT11
In_Plus_Tax_kadry_i_place_1140px